Η Διαφημιστική Φωτογραφία μπορεί να αφορά σε φωτογράφηση προϊόντων αλλά και υπηρεσιών.

Μπορεί να καλύπτει με απλό απεικονιστικό τρόπο ένα προϊόν, αλλά και να φτιάχνει ένα ολόκληρο περιβάλλον γύρω από αυτό ώστε να δείχνει την χρήση του, το κοινό στο οποίο απευθύνεται, την ιστορία του, ακόμα και ένα κοινωνικό χαρακτηριστικό του.

Η Διαφημιστική Φωτογραφία αποτελεί έναν υπέροχο κόσμο δημιουργίας και μπορεί να έχει την δική της αισθητική ταυτότητα.

Front Image

ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ

Front Image

ΠΡΟΪΟΝΤΑ / STILL LIFE

Front Image

Front Image