Η ελληνική γαστρονομία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την κουλτούρα της χώρας μας, τις παραδόσεις και τον πολιτισμό μας.

Κυρίαρχο κομμάτι της αίσθησης φιλοξενίας, της παρέας, της φιλίας και της ζωής.

Η φωτογράφηση όλης αυτής της γαστρονομικής δημιουργίας και αυτών των αισθήσεων είναι βασική για την σωστή αποτύπωση και διάδοσή της.